Usnesení PS č. 1745

k senátnímu návrhu ústavního zákona o referendu o souhlasu České republiky se Smlouvou o Ústavě pro Evropu, podepsanou v Římě dne 29. října 2004, včetně protokolů k ní připojených a jejích příloh a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 937/ - prvé čtení (22. června 2005)

Související sněmovní tisky

937 Senátní n. ústav. z. o refer. o souhl. ČR se Sml. o Ústavě
ISP (příhlásit)