Sněmovní tisk 880
Vl.n.z. o ochraně utajovaných informací

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 27. 1. 2005.
Zástupce navrhovatele: předseda vlády.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 880/0 dne 28. 1. 2005.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 27. 1. 2005 (usnesení č. 388). Určil zpravodaje: Ing. Jan Klas a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu a bezpečnost

 • 1

  Čtení proběhlo 24. 2. 2005 na 41. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1574).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 17. 6. 2005 na 45. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 17. 6. 2005 na 45. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 880/3, který byl rozeslán 21. 6. 2005 v 15:25.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 29. 6. 2005 na 45. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 625, usnesení č. 1790).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 19. 7. 2005.
  Návrh zákona 5. 8. 2005 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 8. 8. 2005 poslancům jako tisk 880/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 8. 8. 2005 poslancům jako tisk 880/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 21. 9. 2005 na 47. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 51, usnesení č. 1859).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 22. 9. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 3. 10. 2005.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 10. 2005.

Zákon vyhlášen 18. 10. 2005 ve Sbírce zákonů v částce 143 pod číslem 412/2005 Sb.Související tisk: 881 (Vl.n.z. o ochraně utajovaných informací - související).


Hesla věcného rejstříku: Ochrana utajovaných informací

Deskriptory EUROVOCu: armáda, důvěrná informace, ochrana údajů, omezené šíření informací, služební tajemství, státní tajemství, veřejná bezpečnost

Navržené změny předpisů (24)ISP (příhlásit)