Sněmovní tisk 880
Vl.n.z. o ochraně utajovaných informací

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 27. 1. 2005.
Zástupce navrhovatele: předseda vlády.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 880/0 dne 28. 1. 2005.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 27. 1. 2005 (usnesení č. 388). Určil zpravodaje: Ing. Jan Klas a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu a bezpečnost

 • 1

  Čtení proběhlo 24. 2. 2005 na 41. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1574).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 17. 6. 2005 na 45. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 17. 6. 2005 na 45. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 880/3, který byl rozeslán 21. 6. 2005 v 15:25.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 29. 6. 2005 na 45. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 625, usnesení č. 1790).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 20. 7. 2005 návrh zákona Senátu jako tisk 125, dokument 125/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 7. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Prof.PhDr. Josef Jařab, CSc.) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Ing. Jiří Stodůlka).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 27. 7. 2005 a přijal usnesení č. 47 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 3. 8. 2005 a přijal usnesení č. 65, které bylo rozdáno jako tisk 125/1 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 3. 8. 2005 a přijal usnesení č. 51, které bylo rozdáno jako tisk 125/2 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 4. 8. 2005 na 7. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 213).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 8. 8. 2005 poslancům jako tisk 880/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 8. 8. 2005 poslancům jako tisk 880/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 21. 9. 2005 na 47. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 51, usnesení č. 1859).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 22. 9. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 3. 10. 2005.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 10. 2005.

Zákon vyhlášen 18. 10. 2005 ve Sbírce zákonů v částce 143 pod číslem 412/2005 Sb.Související tisk: 881 (Vl.n.z. o ochraně utajovaných informací - související).


Hesla věcného rejstříku: Ochrana utajovaných informací

Deskriptory EUROVOCu: armáda, důvěrná informace, ochrana údajů, omezené šíření informací, služební tajemství, státní tajemství, veřejná bezpečnost

Navržené změny předpisů (24):

CitaceZměnaPředpisOd
245/1998rušíVyhláška Národního bezpečnostního úřadu o osobnostní způsobilosti a vzorech tiskopisů používaných v oblasti personální bezpečnosti880/0
246/1998rušíNařízení vlády, kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností880/0
263/1998rušíVyhláška Národního bezpečnostního úřadu, kterou se stanoví způsob a postup ověřování bezpečnostní spolehlivosti organizace880/0
12/1999rušíVyhláška Národního bezpečnostního úřadu o zajištění technické bezpečnosti utajovaných skutečností a certifikaci technických prostředků880/0
56/1999rušíVyhláška Národního bezpečnostního úřadu o zajištění bezpečnosti informačních systémů nakládajících s utajovanými skutečnostmi, provádění jejich certifikace a náležitostech certifikátu880/0
89/1999rušíNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností880/0
152/1999rušíNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností, ve znění nařízení vlády č. 89/1999 Sb.880/0
164/1999rušíZákon, kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů880/0
337/1999rušíVyhláška Národního bezpečnostního úřadu, kterou se mění vyhláška Národního bezpečnostního úřadu č. 12/1999 Sb., o zajištění technické bezpečnosti utajovaných skutečností a certifikaci technických prostředků880/0
339/1999rušíVyhláška Národního bezpečnostního úřadu o objektové bezpečnosti880/0
363/2000rušíZákon, kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů880/0
397/2000rušíVyhláška Národního bezpečnostního úřadu, kterou se mění vyhláška Národního bezpečnostního úřadu č. 245/1998 Sb., o osobnostní způsobilosti a vzorech tiskopisů používaných v oblasti personální bezpečnosti880/0
17/2001rušíNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností, ve znění pozdějších předpisů880/0
136/2001rušíVyhláška Národního bezpečnostního úřadu o zajištění kryptografické ochrany utajovaných skutečností, provádění certifikace kryptografických prostředků a náležitostech certifikátu880/0
275/2001rušíNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností, ve znění pozdějších předpisů880/0
403/2001rušíNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností, ve znění pozdějších předpisů880/0
340/2002rušíNařízení vlády, kterým se stanoví seznam některých citlivých činností880/0
348/2002rušíVyhláška Národního bezpečnostního úřadu o bezpečnostní způsobilosti fyzických osob880/0
549/2002rušíNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností, ve znění pozdějších předpisů880/0
137/2003rušíVyhláška o podrobnostech stanovení a označení stupně utajení a o zajištění administrativní bezpečnosti880/0
385/2003rušíNařízení vlády, kterým se stanoví citlivá činnost pro Hradní stráž880/0
386/2004rušíZákon, kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů880/0
631/2004rušíNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností, ve znění pozdějších předpisů880/0
31/2005rušíNařízení vlády, kterým se stanoví seznam citlivých činností pro civilní letectví880/0


ISP (příhlásit)