Sněmovní tisk 8
Novela zákona o regulaci reklamy

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Josef Janeček, Vilém Holáň) předložila sněmovně návrh zákona 16. 7. 2002.
Zástupce navrhovatele: Janeček Josef a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 8/0 dne 18. 7. 2002.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 18. 7. 2002. Vláda zaslala stanovisko 19. 8. 2002. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 20. 8. 2002 jako tisk 8/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 5. 9. 2002. Určil zpravodaje: Tomáš Teplík a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 9. 10. 2002 na 6. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 9. 10. 2002 na 6. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 94).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18. 2. 2003 na 10. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 2. 2003 na 10. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 8/4, který byl rozeslán 19. 2. 2003 v 13:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 27. 2. 2003 na 10. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 194, usnesení č. 298).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 11. 3. 2003 návrh zákona Senátu jako tisk 46, dokument 46/0.

 • O

  Organizační výbor dne 11. 3. 2003 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Mgr. Soňa Paukrtová) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Jiří Zlatuška).

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 19. 3. 2003 a přijal usnesení č. 34, které bylo rozdáno jako tisk 46/2 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 27. 3. 2003 a přijal usnesení č. 56, které bylo rozdáno jako tisk 46/1 (pozměňovací návrhy).

  Pozměňovací návrhy byly dne 2003-03-31 rozdány jako tisk 46/3.

 • S

  Návrh zařazen na schůzi Senátu.
  Senát návrh dne 2. 4. 2003 neprojednal nebo k němu nepřijal usnesení.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 11. 4. 2003.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 18. 4. 2003.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 4. 2003.

Zákon vyhlášen 7. 5. 2003 ve Sbírce zákonů v částce 50 pod číslem 132/2003 Sb.Hesla věcného rejstříku: Reklama, Tabák, tabákové výrobky

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Informační služby, Občan, Obchod

Deskriptory EUROVOCu: kouření, nekalá reklama, omezování soutěže, propagace, tabákový průmysl, zdravotní politika

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)