Sněmovní tisk 51
Vl. n. z. o volbách do Evropského parlamentu - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 19. 9. 2002.
Zástupce navrhovatele: Gross Stanislav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 51/0 dne 20. 9. 2002.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 26. 9. 2002 (usnesení č. 29). Určil zpravodaje: JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 8. 10. 2002 na 6. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 77).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 26. 11. 2002 na 8. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 26. 11. 2002 na 8. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 51/3, který byl rozeslán 27. 11. 2002 v 11:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 3. 12. 2002 na 8. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 133, usnesení č. 201).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 9. 12. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 2, dokument 2/0.

 • O

  Organizační výbor dne 9. 12. 2002 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (JuDr. Dagmar Lastovecká) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro evropskou integraci (Ing. Helena Rögnerová).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 18. 12. 2002 a přijal usnesení č. 4, které bylo rozdáno jako tisk 2/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 18. 12. 2002 a přijal usnesení č. 11, které bylo rozdáno jako tisk 2/2 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 9. 1. 2003 a přijal usnesení č. 15, které bylo rozdáno jako tisk 2/3 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 9. 1. 2003 na 2. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 38).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 13. 1. 2003 poslancům jako tisk 51/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 13. 1. 2003 poslancům jako tisk 51/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 18. 2. 2003 na 10. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 25, usnesení č. 244).

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 26. 2. 2003.

Zákon vyhlášen 4. 3. 2003 ve Sbírce zákonů v částce 25 pod číslem 62/2003 Sb.Hesla věcného rejstříku: Evropský parlament

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Politika, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, evropské volby, Evropský parlament, evropský volební systém

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)