Sněmovní tisk 1194
Novela z. o posuzování vlivů na životní prostředí - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 10. 11. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1194/0 dne 11. 11. 2005.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 11. 2005 (usnesení č. 511). Určil zpravodaje: RNDr. Miloš Kužvart a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 25. 1. 2006 na 53. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 25. 1. 2006 na 53. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 87, usnesení č. 2114).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 21. 2. 2006.

 • SSenát návrh zákona neprojednal.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 29. 3. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 7. 4. 2006.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 4. 2006.

Zákon vyhlášen 27. 4. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 55 pod číslem 163/2006 Sb.



Hesla věcného rejstříku: Ekologie

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Zdravotnictví, Životní prostředí

Deskriptory EUROVOCu: environmentální politika, harmonizované právo, prevence environmentálních rizik, přibližování legislativy, sledování životního prostředí, směrnice (EU), správní dohled, vliv na životní prostředí

Navržené změny předpisů (1)



ISP (příhlásit)