Sněmovní tisk 983
Sml. o sociálním zabezpečení mezi ČR a Kanadou

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 20. 6. 2001.
Zástupce navrhovatele: Špidla Vladimír.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 983/0 dne 28. 6. 2001.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 4. 7. 2001 (usnesení č. 433). Určil zpravodaje: MUDr. Jan Svoboda a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 1. 11. 2001 na 39. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1841).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 29. 11. 2001 usnesení doručené poslancům jako tisk 983/1.
 • 2

  2. Čtení proběhlo 15. 2. 2002 na 46. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 2107).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 25. 2. 2002.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 14. 3. 2002.

Senát

 • PS

  Vladimír Špidla předložil Senátu mezinárodní smlouvu 25. 2. 2002 jako senátní tisk 213/0.

 • O

  Organizační výbor dne 30. 7. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (Rostislav Harazin) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Prof.PhDr. Josef Jařab, CSc.).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 27. 2. 2002 a přijal usnesení č. 63, které bylo rozdáno jako tisk 213/1 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 6. 3. 2002 a přijal usnesení č. 121, které bylo rozdáno jako tisk 213/2 (vyslovuje souhlas).
 • S

  Návrh projednán dne 14. 3. 2002 na 15. schůzi Senátu.
  Senát s návrhem vyslovil souhlas (usnesení č. 295).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 21. 3. 2002.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 2. 1. 2003 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 1 pod číslem 1/2003 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Kanada, sociální zabezpečeníISP (příhlásit)