Sněmovní tisk 889
Protokol k Evropské dohodě o posuzování shody

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 22. 3. 2001.
Zástupce navrhovatele: Grégr Miroslav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 889/0 dne 23. 3. 2001.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání mezinárodní smlouvy tak, aby sněmovna s ní mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 22. 3. 2001 (usnesení č. 387). Určil zpravodaje: Ing. Vojtěch Vymětal a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 11. 4. 2001 na 35. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1547).

 • V
 • 2

  2. Čtení proběhlo 13. 4. 2001 na 35. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1560).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 26. 4. 2001.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 17. 5. 2001.

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 21. 5. 2001.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 2. 7. 2001 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 22 pod číslem 56/2001 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, ochrana trhu, průmyslová politika EU, průmyslové vlastnictví, průmyslový výrobek, sladění norem, technické předpisy a normy, volný pohyb zbožíISP (příhlásit)