Usnesení PS č. 1560

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Protokol k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků /sněmovní tisk 889/ - druhé čtení (13. dubna 2001)

Související sněmovní tisky

889 Protokol k Evropské dohodě o posuzování shody
ISP (příhlásit)