Sněmovní tisk 870
Vládní novela zákona o přestupcích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 12. 3. 2001.
Zástupce navrhovatele: Gross Stanislav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 870/0 dne 16. 3. 2001.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 22. 3. 2001 (usnesení č. 387). Určil zpravodaje: JUDr. Pavel Němec a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 11. 4. 2001 na 35. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1541).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 17. 10. 2001 na 39. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 17. 10. 2001 na 39. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 870/2, který byl rozeslán 17. 10. 2001 v 18:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 25. 10. 2001 na 39. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 247, usnesení č. 1787).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 9. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 145, dokument 145/0.

 • O

  Organizační výbor dne 9. 10. 2002 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Jaroslav Kubera) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. František Kroupa).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 21. 11. 2001 a přijal usnesení č. 5, které bylo rozdáno jako tisk 145/1 (záznam z jednání).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 22. 11. 2001 a přijal usnesení č. 90, které bylo rozdáno jako tisk 145/2 (pozměňovací návrhy).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 11. 12. 2001 poslancům jako tisk 870/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 11. 12. 2001 poslancům jako tisk 870/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 29. 1. 2002 na 46. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 47, usnesení č. 2004).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 31. 1. 2002.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 6. 2. 2002.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 14. 2. 2002.

Zákon vyhlášen 22. 2. 2002 ve Sbírce zákonů v částce 29 pod číslem 62/2002 Sb.Hesla věcného rejstříku: Přestupky

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Informační služby, Národní hospodářství, Občan, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: disciplinární právo, správní právo, správní sankce, trestný čin, veřejná správaISP (příhlásit)