Předpis 62/2002 Sb.

Citace62/2002 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
Částka29 (22. 2. 2002)
Účinnostod 1. 4. 2002
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
870 Vládní novela zákona o přestupcích
Navržené změny1 tisk

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 29 pod číslem 62/2002 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
200/1990novelizujeZákon České národní rady o přestupcích 
361/2000novelizujeZákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů 
Derogace pasivní
250/2016novelizujeZákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich1


ISP (příhlásit)