Sněmovní tisk 864
Vládní návrh novely zákona o střetu zájmů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 5. 3. 2001.
Zástupce navrhovatele: Špidla V., Rusnok J..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 864/0 dne 7. 3. 2001.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 3. 2001 (usnesení č. 383). Určil zpravodaje: prof. JUDr. Zdeněk Jičínský, DrSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 4. 4. 2001 na 35. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1506).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona v obecné rozpravě 26. 6. 2001 na 37. schůzi vrácen k projednání výborům (hlasování č. 39, usnesení č. 1636).

 • V

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 17. 10. 2001 na 39. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 17. 10. 2001 na 39. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 864/4, který byl rozeslán 17. 10. 2001 v 18:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 25. 10. 2001 na 39. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 279, usnesení č. 1789).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 9. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 127, dokument 127/0.

 • O

  Organizační výbor dne 9. 10. 2002 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (JuDr. Dagmar Lastovecká) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Michael Žantovský), Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Mgr. Antonín Petráš).

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 21. 11. 2001 a přijal usnesení č. 7, které bylo rozdáno jako tisk 127/2 (záznam z jednání).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 22. 11. 2001 a přijal usnesení č. 96, které bylo rozdáno jako tisk 127/3 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 28. 11. 2001 a přijal usnesení č. 67, které bylo rozdáno jako tisk 127/1 (zamítá).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 7. 12. 2001 poslancům jako tisk 864/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 7. 12. 2001 poslancům jako tisk 864/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 18. 12. 2001 na 43. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 538, usnesení č. 1978).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 12. 2001.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 21. 12. 2001.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 12. 2001.

Zákon vyhlášen 16. 1. 2002 ve Sbírce zákonů v částce 7 pod číslem 15/2002 Sb.Hesla věcného rejstříku: Zájem veřejný

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Politika, Pracovní síla, Státní správa a justice, Těžba a výroba

Deskriptory EUROVOCu: nemzdové příjmy, poslanec parlamentu, právnická osoba, veřejná funkce, zneužití pravomociISP (příhlásit)