Usnesení PS č. 1789

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí (zákon o střetu zájmů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 864/ - třetí čtení (25. října 2001)

Související sněmovní tisky

864 Vládní návrh novely zákona o střetu zájmů
ISP (příhlásit)