Předpis 15/2002 Sb.

Citace15/2002 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí (zákon o střetu zájmů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Částka7 (16. 1. 2002)
Účinnostod 1. 4. 2002
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
864 Vládní návrh novely zákona o střetu zájmů
Navržené změny6 tisků

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 7 pod číslem 15/2002 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
171/1991novelizujeZákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky 
513/1991novelizujeObchodní zákoník 
569/1991novelizujeZákon České národní rady o Pozemkovém fondu České republiky 
238/1992novelizujeZákon České národní rady o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu 
239/2001novelizujeZákon o České konsolidační agentuře a o změně některých zákonů (zákon o České konsolidační agentuře) 
Derogace pasivní
179/2005novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zrušení Fondu národního majetku České republiky1
159/2006novelizujeZákon o střetu zájmů2
89/2012novelizujeZákon občanský zákoník4
503/2012novelizujeZákon o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů3


ISP (příhlásit)