Sněmovní tisk 86
Smlouva mezi ČR a Bulharskou rep. o soc. zabezpečení

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 21. 12. 1998.
Zástupce navrhovatele: Špidla Vladimír.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 86/0 dne 6. 1. 1999.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání mezinárodní smlouvy doporučil 6. 1. 1999. Určil zpravodaje: MUDr. Jan Svoboda a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 5. 2. 1999 na 9. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 158).

 • V
 • 2

  2. Čtení proběhlo 3. 6. 1999 na 13. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 312).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 7. 6. 1999.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 30. 6. 1999.

Senát

 • PS

  Vladimír Špidla předložil Senátu mezinárodní smlouvu 7. 6. 1999 jako senátní tisk 33/0.

 • O

  Organizační výbor dne 13. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (MVDr. František Bartoš) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (RNDr. Oldřich Dočekal).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 16. 6. 1999 a přijal usnesení č. 38, které bylo rozdáno jako tisk 33/2 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 23. 6. 1999 a přijal usnesení č. 14, které bylo rozdáno jako tisk 33/1 (vyslovuje souhlas).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 2. 7. 1999.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 14. 1. 2000 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 2 pod číslem 2/2000 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Bulharsko, Česká republika, sociální zabezpečeníISP (příhlásit)