Sněmovní tisk 757
Dohoda mezi ČR a ADLR o podpoře a ochraně investic

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 18. 10. 2000.
Zástupce navrhovatele: Mertlík Pavel.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 757/0 dne 24. 10. 2000.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 25. 10. 2000 (usnesení č. 331). Určil zpravodaje: PhDr. Lubomír Zaorálek a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 6. 12. 2000 na 29. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1334).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 18. 1. 2001 usnesení doručené poslancům jako tisk 757/1.
  • Rozpočtový výbor projednal navíc mezinárodní smlouvu a vydal 19. 1. 2001 usnesení doručené poslancům jako tisk 757/2.
 • 2

  2. Čtení proběhlo 23. 2. 2001 na 34. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1441).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 5. 3. 2001.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 4. 4. 2001.

Senát

 • PS

  Pavel Mertlík předložil Senátu mezinárodní smlouvu jako senátní tisk 21/0.

 • O

  Organizační výbor dne 14. 10. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Mgr. Soňa Paukrtová) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Vítězslav Matuška).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 14. 3. 2001 a přijal usnesení č. 24, které bylo rozdáno jako tisk 21/2 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 21. 3. 2001 a přijal usnesení č. 46, které bylo rozdáno jako tisk 21/1 (vyslovuje souhlas).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 10. 4. 2001.Deskriptory EUROVOCu: Alžírsko, Česká republika, ochrana investic, podpora investicISP (příhlásit)