Usnesení PS č. 1334

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 22. září 2000 v Praze /sněmovní tisk 757/ - prvé čtení (6. prosince 2000)

Související sněmovní tisky

757 Dohoda mezi ČR a ADLR o podpoře a ochraně investic
ISP (příhlásit)