Sněmovní tisk 739
Vládní návrh novely zák. o státní památkové

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 5. 10. 2000.
Zástupce navrhovatele: Dostál Pavel.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 15. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 380, dokument 380/0.

 • O

  Organizační výbor dne 15. 10. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Mgr. Václav Jehlička).

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 4. 1. 2001 a přijal usnesení č. 5, které bylo rozdáno jako tisk 380/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 11. 1. 2001 na 2. schůzi Senátu.
  Senát se návrhem nezabýval (usnesení č. 47).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 16. 1. 2001.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 30. 1. 2001.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 2. 2001.

Zákon vyhlášen 19. 2. 2001 ve Sbírce zákonů v částce 21 pod číslem 61/2001 Sb.Hesla věcného rejstříku: Památky kulturní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Kultura, Pracovní síla, Státní správa a justice, Životní prostředí

Deskriptory EUROVOCu: fyzická osoba, odborná kvalifikace, ochrana kulturního dědictví, památkaISP (příhlásit)