Sněmovní tisk 736
Smlouva ČR a PR o malém pohraničním styku

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 27. 9. 2000.
Zástupce navrhovatele: Gross Stanislav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 736/0 dne 3. 10. 2000.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 5. 10. 2000 (usnesení č. 322). Určil zpravodaje: Ing. Vladimír Laštůvka a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 24. 10. 2000 na 28. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1272).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 18. 1. 2001 usnesení doručené poslancům jako tisk 736/1.
 • 2

  2. Čtení proběhlo 28. 2. 2001 na 34. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1468).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 5. 3. 2001.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 29. 3. 2001.

Senát

 • PS

  Stanislav Gross předložil Senátu mezinárodní smlouvu jako senátní tisk 29/0.

 • O

  Organizační výbor dne 14. 10. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (MUDr. Jaroslav Mitlener) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Vítězslav Matuška).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 14. 3. 2001 a přijal usnesení č. 19, které bylo rozdáno jako tisk 29/1 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 15. 3. 2001 a přijal usnesení č. 32, které bylo rozdáno jako tisk 29/2 (vyslovuje souhlas).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 10. 4. 2001.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 23. 7. 2002 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 35 pod číslem 79/2002 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, hranice, pohraniční oblast, PolskoISP (příhlásit)