Sněmovní tisk 694
Vl. návrh novely zákona Ústava ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 29. 8. 2000.
Zástupce navrhovatele: Rychetský P., Rusnok J..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 694/0 dne 31. 8. 2000.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 4. 9. 2000. Určil zpravodaje: Marek Benda a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor (rozhodnutí č. 66)

 • 1

  Čtení proběhlo 20. 10. 2000 na 28. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1252).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 23. 1. 2001 na 32. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 23. 1. 2001 na 32. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 694/2, který byl rozeslán 24. 1. 2001 v 18:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 1. 2001 na 32. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 139, usnesení č. 1405).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 11. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 10, dokument 10/0.

 • O

  Organizační výbor dne 11. 10. 2002 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Ing. Jiří Stodůlka) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Jaroslav Petřík).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 14. 2. 2001 a přijal usnesení č. 33, které bylo rozdáno jako tisk 10/2 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 21. 2. 2001 a přijal usnesení č. 14, které bylo rozdáno jako tisk 10/1 (zamítá).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 22. 10. 2001 poslancům jako tisk 694/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 22. 10. 2001 poslancům jako tisk 694/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 27. 11. 2001 na 43. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 30, usnesení č. 1862).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 29. 11. 2001.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 7. 12. 2001.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 13. 12. 2001.

Zákon vyhlášen 31. 12. 2001 ve Sbírce zákonů v částce 168 pod číslem 448/2001 Sb.Hesla věcného rejstříku: Bankovnictví, Ústava České republiky

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Peněžnictví a pojišťovnictví, Politika

Deskriptory EUROVOCu: centrální banka, ústavaISP (příhlásit)