Usnesení PS č. 1405

k vládnímu návrhu ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb. /sněmovní tisk 694/ - třetí čtení (26. ledna 2001)

Související sněmovní tisky

694 Vl. návrh novely zákona Ústava ČR
ISP (příhlásit)