Sněmovní tisk 694/0
Vl. návrh novely zákona Ústava ČR
ISP (příhlásit)