Sněmovní tisk 677
Sml. mezi ČR a Rakouskou r. o sociálním zabezpečení

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 25. 7. 2000.
Zástupce navrhovatele: Špidla Vladimír.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 677/0 dne 21. 8. 2000.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání mezinárodní smlouvy doporučil 4. 9. 2000. Určil zpravodaje: MUDr. Jan Svoboda a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 20. 9. 2000 na 27. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1193).

 • V
 • 2

  2. Čtení proběhlo 6. 12. 2000 na 29. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1331).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 11. 12. 2000.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 10. 1. 2001.

Senát

 • PS

  Vladimír Špidla předložil Senátu mezinárodní smlouvu 11. 12. 2000 jako senátní tisk 373/0.

 • O

  Organizační výbor dne 15. 10. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (Milan Štěch) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. František Kroupa).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 3. 1. 2001 a přijal usnesení č. 9, které bylo rozdáno jako tisk 373/2 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 4. 1. 2001 a přijal usnesení č. 7, které bylo rozdáno jako tisk 373/1 (vyslovuje souhlas).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 16. 1. 2001.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 2. 7. 2001 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 21 pod číslem 55/2001 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Rakousko, sociální zabezpečeníISP (příhlásit)