Sněmovní tisk 676
Sm. mezi ČR,SR a SRN o ukončení zúčtovacího styku

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 25. 7. 2000.
Zástupce navrhovatele: Grégr Miroslav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 676/0 dne 3. 8. 2000.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání mezinárodní smlouvy doporučil 8. 8. 2000. Určil zpravodaje: PhDr. Miloslav Ransdorf, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 20. 10. 2000 na 28. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1260).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 18. 1. 2001 usnesení doručené poslancům jako tisk 676/1.
 • 2

  2. Čtení proběhlo 26. 1. 2001 na 32. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1403).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 30. 1. 2001.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 22. 2. 2001.

Senát

 • PS

  Miroslav Grégr předložil Senátu mezinárodní smlouvu 5. 2. 2001 jako senátní tisk 4/0.

 • O

  Organizační výbor dne 15. 10. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Karel Korytář) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Peter Morávek).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 7. 2. 2001 a přijal usnesení č. 24, které bylo rozdáno jako tisk 4/1 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 14. 2. 2001 a přijal usnesení č. 17, které bylo rozdáno jako tisk 4/2 (vyslovuje souhlas).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 26. 2. 2001.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 15. 6. 2001 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 20 pod číslem 51/2001 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, dluh, měnová dohoda, Německo, pohledávka, pohyb kapitálu, Slovensko, umořování veřejného dluhu, veřejný dluh, zahraniční dluhISP (příhlásit)