Usnesení PS č. 1403

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou České republiky, vládou Slovenské republiky a vládou Spolkové republiky Německo o ukončení vzájemného zúčtovacího styku v převoditelných rublech a vypořádání vzájemných závazků a pohledávek, které vznikly jako saldo v převoditelných rublech ve prospěch Spolkové republiky Německo /sněmovní tisk 676/ - druhé čtení (26. ledna 2001)

Související sněmovní tisky

676 Sm. mezi ČR,SR a SRN o ukončení zúčtovacího styku
ISP (příhlásit)