Sněmovní tisk 640
Evropská úmluva o výkonu práv dětí

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 8. 6. 2000.
Zástupce navrhovatele: min. spravedl..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 640/0 dne 13. 6. 2000.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 15. 6. 2000 (usnesení č. 298). Určil zpravodaje: Ing. Vlasta Štěpová, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 4. 7. 2000 na 26. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1124).

 • V
 • 2

  2. Čtení proběhlo 18. 10. 2000 na 28. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1242).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 30. 10. 2000.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 22. 11. 2000.

Senát

 • PS

  Pavel Rychetský předložil Senátu mezinárodní smlouvu jako senátní tisk 352/0.

 • O

  Organizační výbor dne 21. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu (MUDr. Martin Dvořák) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (MUDr. Milan Špaček), Ústavně-právní výbor (Jaroslav Doubrava), Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (Jan Zahradníček), Výbor pro evropskou integraci (Egon Lánský).

 • V
  • Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu projednal návrh dne 8. 11. 2000 a přijal usnesení č. 222, které bylo rozdáno jako tisk 352/1 (vyslovuje souhlas).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 8. 11. 2000 a přijal usnesení č. 259, které bylo rozdáno jako tisk 352/2 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 15. 11. 2000 a přijal usnesení č. 70, které bylo rozdáno jako tisk 352/3 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 15. 11. 2000 a přijal usnesení č. 209, které bylo rozdáno jako tisk 352/4 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 15. 11. 2000 a přijal usnesení č. 201, které bylo rozdáno jako tisk 352/5 (vyslovuje souhlas).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 28. 11. 2000.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 2. 7. 2001 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 21 pod číslem 54/2001 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, mezinárodní úmluva OSN, občanskoprávní odpovědnost, ochrana dítěte, práva dítěte, právní pomoc, Rada EvropyISP (příhlásit)