Sněmovní tisk 624
Nov. zák. o působnosti org. ČR ve věcech převodů maj.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Václav Krása, Stanislav Volák, Jan Kasal, Josef Janeček) předložila sněmovně návrh zákona 4. 5. 2000.
Zástupce navrhovatele: Krása Václav a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 624/0 dne 9. 5. 2000.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 10. 5. 2000. Vláda zaslala stanovisko 8. 6. 2000. Stanovisko vlády rozesláno poslancům jako tisk 624/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 8. 6. 2000 (usnesení č. 294). Určil zpravodaje: Ing. Jaroslav Gongol, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 29. 6. 2000 na 26. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1092).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 15. 9. 2000 záznam z jednání doručený poslancům jako tisk 624/Z.
  • Rozpočtový výbor vydal 15. 9. 2000 stanovisko doručené poslancům jako tisk 624/Z.
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19. 9. 2000 na 27. schůzi.
  Návrh zákona v podrobné rozpravě 19. 9. 2000 na 27. schůzi zamítnut (hlasování č. 103, usnesení č. 1185).Hesla věcného rejstříku: Důchody

Deskriptory EUROVOCu: důchodový plán, přerozdělování příjmů, sociální zabezpečení, společenská změnaISP (příhlásit)