Organizační výbor
Usnesení č. 294 (8. června 2000)

Související sněmovní tisky

459 Přepracovaný program činnosti FDM na rok 2000

624 Nov. zák. o působnosti org. ČR ve věcech převodů maj.

637 Dohoda o Mezinárodním energetickém programu
ISP (příhlásit)