Sněmovní tisk 608
Vládní návrh zákona o státní stat. službě - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 3. 5. 2000.
Zástupce navrhovatele: Mertlík Pavel.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 608/0 dne 3. 5. 2000.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 5. 2000 (usnesení č. 279). Určil zpravodaje: Ing. Radim Chytka a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 28. 6. 2000 na 26. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1077).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 15. 9. 2000 na 27. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 15. 9. 2000 na 27. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 608/3, který byl rozeslán 15. 9. 2000 v 16:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 20. 9. 2000 na 27. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 162, usnesení č. 1195).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 24. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 338, dokument 338/0.

 • O

  Organizační výbor dne 21. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a přikázal tisk k projednání: Výbor pro evropskou integraci (Doc.RNDr. Vladislav Malát, CSc.).

 • V
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 11. 10. 2000 a přijal usnesení č. 198, které bylo rozdáno jako tisk 338/2 (schvaluje).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 18. 10. 2000 a přijal usnesení č. 105, které bylo rozdáno jako tisk 338/1 (schvaluje).
  Senát se návrhem zákona nezabýval.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 2. 11. 2000.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 15. 11. 2000.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 22. 11. 2000.

Zákon vyhlášen 29. 11. 2000 ve Sbírce zákonů v částce 115 pod číslem 411/2000 Sb.Hesla věcného rejstříku: Statistika

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: národní statistika, oficiální statistika, právo EU, statistika, statistika EU, zaměstnanecISP (příhlásit)