Usnesení PS č. 1195

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 356/1999 Sb., a některé další zákony /sněmovní tisk 608/ - třetí čtení (20. září 2000)
ISP (příhlásit)