Sněmovní tisk 589
Smlouva mezi ČR a Maďarskou r. o spolupráci a pomoci

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 23. 3. 2000.
Zástupce navrhovatele: Gross Stanislav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 589/0 dne 23. 3. 2000.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 23. 3. 2000 (usnesení č. 261). Určil zpravodaje: MUDr. Jan Svoboda a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 6. 4. 2000 na 24. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 935).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 27. 6. 2000 usnesení doručené poslancům jako tisk 589/1.
 • 2

  2. Čtení proběhlo 4. 7. 2000 na 26. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1123).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 10. 7. 2000.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 2. 8. 2000.

Senát

 • PS

  Stanislav Gross předložil Senátu mezinárodní smlouvu jako senátní tisk 300/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Jaroslav Horák) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Ing. Petr Smutný).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 19. 7. 2000 a přijal usnesení č. 180, které bylo rozdáno jako tisk 300/1 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 19. 7. 2000 a přijal usnesení č. 92, které bylo rozdáno jako tisk 300/2 (vyslovuje souhlas).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 17. 8. 2000.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 18. 4. 2001 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 11 pod číslem 31/2001 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, humanitární pomoc, Maďarsko, pomoc obětem neštěstí, přírodní katastrofa, průmyslové ekologické riziko, režim pomociISP (příhlásit)