Sněmovní tisk 56
Smlouva mezi ČR a Rep. Kazachstán o zamezení dvojího zdan

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 26. 10. 1998.
Zástupce navrhovatele: Svoboda Ivo.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 56/0 dne 5. 11. 1998.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 12. 11. 1998 (usnesení č. 45). Určil zpravodaje: Michal Doktor a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 26. 11. 1998 na 7. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 105).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal navíc mezinárodní smlouvu a vydal 11. 12. 1998 usnesení doručené poslancům jako tisk 56/1.
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 27. 1. 1999 usnesení doručené poslancům jako tisk 56/2.
 • 2

  2. Čtení proběhlo 5. 2. 1999 na 9. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 166).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 15. 2. 1999.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 10. 3. 1999.

Senát

 • PS

  Ivo Svoboda předložil Senátu mezinárodní smlouvu 16. 3. 1999 jako senátní tisk 6/0.

 • O

  Organizační výbor dne 18. 10. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Vítězslav Matuška).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 24. 2. 1999 a přijal usnesení č. 32, které bylo rozdáno jako tisk 6/1 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 3. 3. 1999 a přijal usnesení č. 13, které bylo rozdáno jako tisk 6/2 (vyslovuje souhlas).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 18. 3. 1999.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 26. 1. 2000 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 3 pod číslem 3/2000 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, daňová úmluva, KazachstánISP (příhlásit)