Sněmovní tisk 556
Úmluva č. 89 o noční práci žen zaměstnaných v průmyslu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 10. 2. 2000.
Zástupce navrhovatele: Špidla Vladimír.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 556/0 dne 10. 2. 2000.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 10. 2. 2000 (usnesení č. 232). Určil zpravodaje: Ing. Ludmila Müllerová a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 • 1

  1. Čtení proběhlo 23., 24. 2. 2000 na 22. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 834).

 • V
 • 2

  2. Čtení proběhlo 25. 5. 2000 na 25. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1035).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 29. 5. 2000.

Senát

 • PS

  Vladimír Špidla předložil Senátu mezinárodní smlouvu jako senátní tisk 263/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (RNDr. Alena Palečková) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (MUDr. Milan Špaček), Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu (Věra Vašínková).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 7. 6. 2000 a přijal usnesení č. 164, které bylo rozdáno jako tisk 263/2 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 14. 6. 2000 a přijal usnesení č. 58, které bylo rozdáno jako tisk 263/1 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu projednal návrh dne 14. 6. 2000 a přijal usnesení č. 183, které bylo rozdáno jako tisk 263/3 (vyslovuje souhlas).Deskriptory EUROVOCu: antidiskriminační politika, Česká republika, Mezinárodní organizace práce, ochrana matky a dítěte, práce v noci, práce žen, průmyslová výroba, rovnost žen a mužů, vypovědění smlouvyISP (příhlásit)