Usnesení PS č. 834

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s vypovězením Úmluvy č. 89 o noční práci žen zaměstnaných v průmyslu 1948 a Protokol z roku 1990 k této úmluvě /sněmovní tisk 556/ - prvé čtení (24. února 2000)

Související sněmovní tisky

556 Úmluva č. 89 o noční práci žen zaměstnaných v průmyslu
ISP (příhlásit)