Sněmovní tisk 491
Evropská úmluva o předání žádosti o právní pomoc

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 3. 1. 2000.
Zástupce navrhovatele: Motejl Otakar.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 491/0 dne 6. 1. 2000.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 6. 1. 2000 (usnesení č. 211). Určil zpravodaje: PhDr. Jiří Vlach a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 25. 1. 2000 na 21. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 746).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 27. 3. 2000 usnesení doručené poslancům jako tisk 491/1.
 • 2

  2. Čtení proběhlo 6. 4. 2000 na 24. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 931).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 12. 4. 2000.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 10. 5. 2000.

Senát

 • PS

  Otakar Motejl předložil Senátu mezinárodní smlouvu jako senátní tisk 230/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 11. 2002 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Ing. Jaroslav Šula) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Jaroslav Horák).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 20. 4. 2000 a přijal usnesení č. 150, které bylo rozdáno jako tisk 230/2 (vyslovuje souhlas).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 3. 5. 2000 a přijal usnesení č. 202, které bylo rozdáno jako tisk 230/1 (vyslovuje souhlas).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 16. 5. 2000.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 31. 10. 2000 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 48 pod číslem 110/2000 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, policejní spolupráce, právní spolupráce, soudní spolupráce EU v trestních věcech, trestní řízeníISP (příhlásit)