Sněmovní tisk 49
Dohoda mezi vládou ČR a vládou Indonéské rep. o podpoře

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 14. 10. 1998.
Zástupce navrhovatele: Svoboda Ivo.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 49/0 dne 30. 10. 1998.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 5. 11. 1998 (usnesení č. 40). Určil zpravodaje: Ing. Vojtěch Vymětal a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 26. 11. 1998 na 7. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 104).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal navíc mezinárodní smlouvu a vydal 11. 12. 1998 usnesení doručené poslancům jako tisk 49/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 27. 1. 1999 usnesení doručené poslancům jako tisk 49/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 5. 2. 1999 na 9. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 165).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 15. 2. 1999.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 10. 3. 1999.

Senát

 • PS

  Ivo Svoboda předložil Senátu mezinárodní smlouvu 16. 3. 1999 jako senátní tisk 5/0.

 • O

  Organizační výbor dne 18. 10. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Vítězslav Matuška).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 24. 2. 1999 a přijal usnesení č. 31, které bylo rozdáno jako tisk 5/1 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 3. 3. 1999 a přijal usnesení č. 11, které bylo rozdáno jako tisk 5/2 (vyslovuje souhlas).Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Indonésie, ochrana investic, podpora investicISP (příhlásit)