Sněmovní tisk 489
Úmluva o mezinárodní soudní příslušnosti

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 3. 1. 2000.
Zástupce navrhovatele: Motejl Otakar.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 489/0 dne 6. 1. 2000.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 6. 1. 2000 (usnesení č. 211). Určil zpravodaje: PhDr. Jiří Vlach a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 25. 1. 2000 na 21. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 744).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 27. 3. 2000 usnesení doručené poslancům jako tisk 489/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 6. 4. 2000 na 24. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 929).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 12. 4. 2000.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 10. 5. 2000.

Senát

 • PS

  Otakar Motejl předložil Senátu mezinárodní smlouvu jako senátní tisk 228/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 11. 2002 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (JuDr. Dagmar Lastovecká) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 20. 4. 2000 a přijal usnesení č. 148, které bylo rozdáno jako tisk 228/2 (vyslovuje souhlas).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 3. 5. 2000 a přijal usnesení č. 200, které bylo rozdáno jako tisk 228/1 (vyslovuje souhlas).
 • S

  Návrh projednán dne 10. 5. 2000 na 19. schůzi Senátu.
  Senát s návrhem vyslovil souhlas (usnesení č. 349).Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, kompetence soudce, mezinárodní právo soukromé, obchodní právo, rodinné právo, uplatňování právních předpisů EU, vlastnický podíl, výkon rozhodnutíISP (příhlásit)