Sněmovní tisk 482
Vl. návrh zák. a o rozhlas. a tel. vysílání - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 6. 1. 2000.
Zástupce navrhovatele: Dostál Pavel.

Poslanecká sněmovnaSouvisející tisk: 483 (Vl. návrh zák. souvis. s rozh. a tel. vysíláním - EU).


Hesla věcného rejstříku: Rozhlas, Televize

Deskriptory EUROVOCu: frekvenční pásmo, hromadné sdělovací prostředky, patentová licence, rozhlasové vysílání, televizeISP (příhlásit)