Sněmovní tisk 474
Evropská prozatímní dohoda o sociálním zabezpečení

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 23. 12. 1999.
Zástupce navrhovatele: Špidla Vladimír.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 474/0 dne 5. 1. 2000.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 6. 1. 2000 (usnesení č. 211). Určil zpravodaje: Mgr. Václav Nájemník a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 25. 1. 2000 na 21. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 737).

 • V
 • 2

  2. Čtení proběhlo 6. 4. 2000 na 24. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 928).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 12. 4. 2000.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 18. 5. 2000.

Senát

 • PS

  Vladimír Špidla předložil Senátu mezinárodní smlouvu jako senátní tisk 227/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (Rostislav Harazin) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (RNDr. Oldřich Dočekal), Výbor pro evropskou integraci (MUDr. Zuzana Roithová).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 19. 4. 2000 a přijal usnesení č. 46, které bylo rozdáno jako tisk 227/1 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 20. 4. 2000 a přijal usnesení č. 147, které bylo rozdáno jako tisk 227/2 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 26. 4. 2000 a přijal usnesení č. 163, které bylo rozdáno jako tisk 227/3 (vyslovuje souhlas).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 30. 5. 2000.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 7. 11. 2000 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 49 pod číslem 112 až115/2000 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, péče o postižené osoby, příspěvek pozůstalým, sociální politika, sociální zabezpečení, starý člověkISP (příhlásit)