Sněmovní tisk 439
Vládní návrh zákona o majetku ČR - související - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 18. 11. 1999.
Zástupce navrhovatele: Mertlík Pavel.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 439/0 dne 18. 11. 1999.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 18. 11. 1999 (usnesení č. 197). Určil zpravodaje: Ing. Martin Starec a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 1. 12. 1999 na 19. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 621).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 11. 4. 2000 na 24. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 11. 4. 2000 na 24. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 439/4, který byl rozeslán 12. 4. 2000 v 19:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 14. 4. 2000 na 24. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 315, usnesení č. 969).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 24. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 239, dokument 239/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 11. 2002 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (JuDr. Dagmar Lastovecká) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Jaroslav Petřík).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 4. 5. 2000 a přijal usnesení č. 302, které bylo rozdáno jako tisk 239/2 (nezabývat se).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 12. 5. 2000 a přijal usnesení č. 211, které bylo rozdáno jako tisk 239/1 (pozměňovací návrhy).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 31. 5. 2000 poslancům jako tisk 439/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 31. 5. 2000 poslancům jako tisk 439/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 27. 6. 2000 na 26. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 30, usnesení č. 1069).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 30. 6. 2000.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 7. 2000.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 14. 7. 2000.

Zákon vyhlášen 21. 7. 2000 ve Sbírce zákonů v částce 65 pod číslem 220/2000 Sb.Související tisk: 438 (Vládní návrh zákona o majetku České republiky - EU).


Hesla věcného rejstříku: Majetek České republiky

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Občan, Peněžnictví a pojišťovnictví, Politika, Pracovní síla, Státní správa a justice, Věda

Deskriptory EUROVOCu: katastr nemovitostí, pojišťovna, pracovní vztahy, převod vlastnictví, veřejná správa, veřejný majetekISP (příhlásit)