Sněmovní tisky
Heslo věcného rejstříku: Majetek České republiky

Celkem nalezeno 16 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 31/0 Návrh novely zákona ČNR 569/91 Sb., a zákona ČNR 357/92 Sb Poslanecký návrh zákona Schváleno, 95/1999 Sb.
 41/0 Návrh zákona o podmínkách převodu zeměděl. a les. pozemků Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 195/0 Vládní návrh zákona o podmínkách převodu zem. a les. pozemkůVládní návrh zákonaZamítnuto v 1. čtení
 366/0 Novela zákona o převodu majetku obcím Poslanecký návrh zákona Schváleno, 114/2000 Sb.
 438/0 Vládní návrh zákona o majetku České republiky - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 219/2000 Sb.
 439/0 Vládní návrh zákona o majetku ČR - související - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 220/2000 Sb.
 440/0 Návrh zák. o přechodu věcí, práv a záv. z majetku ČR - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 157/2000 Sb.
 468/0 Novela zák. o přechodu věcí z majetku ČR Senátní návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 505/0 Postup privatizace státních podílůZpráva a jinéZpráva zamítnuta
 652/0 Vládní návrh zákona o státním podnikuVládní návrh zákonaSchváleno, 103/2001 Sb.
 727/0 Nov. zák. o přechodu n. věcí, práv a záv. z majetku ČR - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 10/2001 Sb.
 832/0 Novela zák. o podmínkách převodu zem. a les. pozemků - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 253/2001 Sb.
 958/0 Novel. zák. o převodů vlastnictví státu na jiné osoby - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 473/2001 Sb.
 1052/0 Návrh vlády ČR na bezúplatné převody nemov. FDMZpráva a jinéSchválena
 1151/0 Vl. z. o přechodu věcí, práv a závazků ČR na kraje a obceVládní návrh zákonaSchváleno, 290/2002 Sb.
 1180/0 Návrh zákona o přechodu majetku ČR do majetku krajů Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 1. čtení


ISP (příhlásit)