Sněmovní tisk 437
Vládní návrh zákona o geologických pracích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 16. 11. 1999.
Zástupce navrhovatele: Kužvart Miloš.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 24. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 321, dokument 321/0.

 • O

  Organizační výbor dne 21. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (RNDr. Jitka Seitlová) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Ing. Jiří Skalický), Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Mirek Topolánek).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 26. 7. 2000 a přijal usnesení č. 96, které bylo rozdáno jako tisk 321/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 26. 7. 2000 a přijal usnesení č. 245, které bylo rozdáno jako tisk 321/2 (neprojednávat).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 26. 7. 2000 a přijal usnesení č. 362, které bylo rozdáno jako tisk 321/3 (pozměňovací návrhy).

  Pozměňovací návrhy byly rozdány jako tisk 321/4.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 17. 8. 2000 poslancům jako tisk 437/8.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 17. 8. 2000 poslancům jako tisk 437/9.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 14. 9. 2000 na 27. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 55, usnesení č. 1173).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 22. 9. 2000.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 6. 10. 2000.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 12. 10. 2000.

Zákon vyhlášen 23. 10. 2000 ve Sbírce zákonů v částce 99 pod číslem 366/2000 Sb.Hesla věcného rejstříku: Hornictví, Správa státní

Deskriptory EUROVOCu: daň z převodu nemovitosti, geologie, nerostné zdroje, obchodní licence, pracovní nezpůsobilost, průzkum nerostných surovin, těžební průmysl, zpřístupňování informacíISP (příhlásit)