Usnesení PS č. 642

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění zákona č. 543/1991 Sb., a zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 437/ - prvé čtení (3. prosince 1999)

Související sněmovní tisky

437 Vládní návrh zákona o geologických pracích
ISP (příhlásit)