Sněmovní tisk 436
Vládní návrh zák. o hosp. opatřeních pro krizové stavy - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 18. 11. 1999.
Zástupce navrhovatele: Mertlík Pavel.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 436/0 dne 18. 11. 1999.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 18. 11. 1999 (usnesení č. 197). Určil zpravodaje: Ing. Zdeněk Švrček a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 1. 12. 1999 na 19. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 622).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 17. 5. 2000 na 25. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 17. 5. 2000 na 25. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 436/4, který byl rozeslán 18. 5. 2000 v 13:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 24. 5. 2000 na 25. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 177, usnesení č. 1002).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 24. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 281, dokument 281/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (RNDr. Oldřich Dočekal) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Jiří Rückl), Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu (Ing. Jiří Šenkýř).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 22. 6. 2000 a přijal usnesení č. 174, které bylo rozdáno jako tisk 281/1 (schvaluje).
  • Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu projednal návrh dne 22. 6. 2000 a přijal usnesení č. 192, které bylo rozdáno jako tisk 281/2 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 26. 6. 2000 a přijal usnesení č. 344, které bylo rozdáno jako tisk 281/3 (schvaluje).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 7. 2000.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 25. 7. 2000.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 27. 7. 2000.

Zákon vyhlášen 9. 8. 2000 ve Sbírce zákonů v částce 73 pod číslem 241/2000 Sb.Hesla věcného rejstříku: Situace krizové

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Obrana a bezpečnost, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: bezpečnost dodávky, fyzická osoba, hospodářská situace, mezinárodní konflikt, právnická osoba, rezervy, válečné hospodářství, výjimečný stavISP (příhlásit)