Usnesení PS č. 1002

k vládnímu návrhu zákona o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 436/ - třetí čtení (24. května 2000)
ISP (příhlásit)