Sněmovní tisk 423
Vládní návrh zákona o krajích - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 17. 11. 1999.
Zástupce navrhovatele: Grulich Václav.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 24. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 202, dokument 202/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Mgr. Pavel Eybert) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (JuDr. Dagmar Lastovecká).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 30. 3. 2000 a přijal usnesení č. 71, které bylo rozdáno jako tisk 202/1 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 5. 4. 2000 a přijal usnesení č. 192, které bylo rozdáno jako tisk 202/2 (pozměňovací návrhy).

  Pozměňovací návrhy byly rozdány jako tisk 202/3.


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 4. 2000.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 5. 2000.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 5. 5. 2000.

Zákon vyhlášen 15. 5. 2000 ve Sbírce zákonů v částce 38 pod číslem 129/2000 Sb.Související tisk: 426 (Zák. o změně souvisejících zák. o krajích - EU).


Hesla věcného rejstříku: Samospráva

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Politika, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: region, regionální celek, regionální parlament, správní pravomoc, struktura státní správy, územní samosprávaISP (příhlásit)