Sněmovní tisk 426
Zák. o změně souvisejících zák. o krajích - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 17. 11. 1999.
Zástupce navrhovatele: Grulich Václav.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 24. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 205, dokument 205/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (PhDr. Jiří Pospíšil) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Ing. Jiří Stodůlka), Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu (Mgr. Daniel Kroupa).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 29. 3. 2000 a přijal usnesení č. 68, které bylo rozdáno jako tisk 205/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu projednal návrh dne 29. 3. 2000 a přijal usnesení č. 161, které bylo rozdáno jako tisk 205/2 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 12. 4. 2000 a přijal usnesení č. 195, které bylo rozdáno jako tisk 205/3 (pozměňovací návrhy).

  Pozměňovací návrhy byly rozdány jako tisk 205/4.


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 4. 2000.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 5. 2000.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 5. 5. 2000.

Zákon vyhlášen 17. 5. 2000 ve Sbírce zákonů v částce 39 pod číslem 132/2000 Sb.Související tisk: 423 (Vládní návrh zákona o krajích - EU).


Hesla věcného rejstříku: Samospráva, Správa obcí a měst, Správa státní, Školství

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Politika, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: daňové orgány, hlavní město, místní orgány státní správy, ochrana kulturního dědictví, Praha, správní celek, systém vlastnictví půdyISP (příhlásit)