Sněmovní tisk 403
Dohoda mezi ČR a Pakistánskou i. rep. o podpoře investic

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 29. 10. 1999.
Zástupce navrhovatele: Mertlík Pavel.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 403/0 dne 3. 11. 1999.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 3. 11. 1999 (usnesení č. 188). Určil zpravodaje: Ing. Vojtěch Vymětal a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 3. 12. 1999 na 19. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 644).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal navíc mezinárodní smlouvu a vydal 14. 1. 2000 usnesení doručené poslancům jako tisk 403/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 16. 2. 2000 usnesení doručené poslancům jako tisk 403/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 23. 2., 9. 3. 2000 na 22. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 882).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 10. 3. 2000.

Senát

 • PS

  Pavel Mertlík předložil Senátu mezinárodní smlouvu jako senátní tisk 198/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Vítězslav Matuška).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 22. 3. 2000 a přijal usnesení č. 267, které bylo rozdáno jako tisk 198/1 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 29. 3. 2000 a přijal usnesení č. 137, které bylo rozdáno jako tisk 198/2 (vyslovuje souhlas).Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, ochrana investic, Pákistán, podpora investicISP (příhlásit)