Usnesení PS č. 882

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Pákistánskou islámskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 7. května 1999 v Praze /sněmovní tisk 403/ - druhé čtení (9. března 2000)

Související sněmovní tisky

403 Dohoda mezi ČR a Pakistánskou i. rep. o podpoře investic
ISP (příhlásit)