Sněmovní tisk 402
Úmluva o korupci

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 29. 10. 1999.
Zástupce navrhovatele: Motejl Otakar.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 402/0 dne 8. 11. 1999.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 10. 11. 1999 (usnesení č. 192). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Tollner a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 3. 12. 1999 na 19. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 647).

 • V
 • 2

  2. Čtení proběhlo 23. 2. 2000 na 22. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 813).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 25. 2. 2000.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 5. 4. 2000.

Senát

 • PS

  Otakar Motejl předložil Senátu mezinárodní smlouvu jako senátní tisk 192/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 11. 2002 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Jaroslav Doubrava) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Michael Žantovský), Výbor pro evropskou integraci (Doc.MUDr. Jaroslava Moserová, DrSc.).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 15. 3. 2000 a přijal usnesení č. 166, které bylo rozdáno jako tisk 192/1 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 15. 3. 2000 a přijal usnesení č. 141, které bylo rozdáno jako tisk 192/2 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 29. 3. 2000 a přijal usnesení č. 132, které bylo rozdáno jako tisk 192/3 (vyslovuje souhlas).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 10. 4. 2000.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 1. 7. 2002 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 31 pod číslem 70/2002 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, korupce, mezinárodní pomoc, přibližování legislativy, trestný činISP (příhlásit)